sallex

Ochrana osobných údajov

Zákazník internetového obchodu svojou registráciou v internetovom obchode potvrdzuje, že súhlasí v zmysle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetovej stránky http://www.sallex.eu/eshop/ spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Prevádzkovateľ internetovej stránky sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej osobe s výnimkou poskytnutia údajov potrebných na doručenie tovaru dopravnou firmou.

Na žiadosť zákazníka budú jeho osobné údaje z databázy vymazané.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sallex.eu neručí za zneužitie osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom.